Html okvirji

Html okviri so uporabni pri deljenju spletne strani ali spletnega brskalnika na več razdelkov, ločeni so razdelki in nato nalaganje drugače.

Okvir prikazuje vsebino, neodvisno od vsebnika. Več okvirjev tvori zbirko in jih poznamo kot nabor okvirjev. Razporeditev lahko velja za podobno usmerjenosti vrstic in stolpcev v tabeli. Oznaka okvira je v HTML5 zastarela.

Vsak okvir ima oznako okvira, ki označuje. Vodoravni okvir je določen z atributom vrstice oznake okvira, vertikalni atribut pa z atributom stolpca oznake okvira v dokumentu HTML. V istem oknu v enem okviru je lahko prikazan statični pas, v drugem navigacijskem meniju itd.

Sintaksa okvirjev

V HTML-ju ni končne oznake za oznako. Ko na spletni strani uporabljamo okvire, namesto oznake uporabljamo oznako. Uporaba je, kako spletno stran naročimo, da jo razdeli na okvire. Oznaka določa, kateri HTML dokument naj se odpre kot okvir.

Coll-atributi prevzamejo vrednost v slikovnih pikah in pomagajo pri določanju števila in velikosti stolpcev v naboru okvirjev.

Podobno, kot smo videli zgoraj, vrstice atributov prevzamejo vrednost v slikovnih pikah in pomagajo pri določanju števila in velikosti vrstic v okvirju.

Vendar je treba ustrezno opozoriti, da je bila oznaka v HTML5 zastarela in je ne uporablja več.

Različne vrste okvirjev v HTML

Ena od uporab okvirjev je bila vedno nalaganje navigacijskih vrstic v en okvir in nato nalaganje glavnih strani v ločen okvir. Oznaka A-frame definira en sam okvir okna znotraj.

ima podporo brskalnika v brskalnikih Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari in Opera Mini.

Različni in nekateri pogosto uporabljeni atributi v okviru so atributi, kot so meja, pomikanje, src, ime itd.

Vrste oznake okvirja

Atribut oznake

Obstaja pet pomembnih lastnosti in o njih razpravljamo tukaj:

1. Col: navpični okviri so podani s atributom col. Širino pa lahko določite na 4 načine:

  • Piksli: v slikovnih pikah je mogoče navesti absolutne vrednosti. Če moramo ustvariti tri navpične okvirje, lahko dodamo vrednost: cols = ”100, 50, 100”.
  • Odstotek: Omembe lahko odstotek okna brskalnika. Če moramo ustvariti tri navpične okvirje, lahko damo vrednost: cols = ”40%, 20%, 40%”

Tu lahko uporabimo tudi nadomestne znake (*) in pustimo, da preostali del okna odvzame preostalo okno, ki ni omenjeno.

cols = ”30%, *, 30%”

Izhod:

2. Vrstice: Vodoravni okviri so podani z atributom vrstice. Določa vrstice v naboru okvirjev. Če moramo ustvariti tri vodoravne okvirje, jih uporabimo:

Npr .: vrstice = „10%, 80%, 10%“.

Prav tako lahko nastavimo višino vsake vrstice, kot smo storili v primeru stolpcev prej.

Izhod:

3. Border : Določi širino obroba vsakega okvira v slikovnih pikah.

Npr .: border = ”4”. Če je meja = "0", pomeni, da ni meje.

4. Okvir okvira: Če je treba med okvirji prikazati tridimenzionalno obrobo, potem uporabimo ta atribut. Vrednost, ki jo ima atribut, je 1 ali 0 (Da ali Ne).

Npr .: frameborder = "0" pomeni brez meje.

5. Okvir okvirja: Ta atribut določa količino prostora med okvirji v naboru okvirjev. Tu je lahko za ta atribut podana vsa cela vrednost.

Npr .: framepacing frame = "12" pomeni, da mora biti med okvirji razmik 12 slikovnih pik.

Atribut oznake

V tem razdelku je lahko naštetih 8 atributov.

1. src: temu atributu, ki naj bi ga naložili v okvir, dodamo ime datoteke. Vrednost tega atributa je lahko kateri koli URL.

Npr: src = www.facebook.com

2. ime: Ta atribut podaja okvir. Določa, v kateri okvir je treba naložiti dokument. Če imate v enem okviru več povezav, ki se naložijo v drug okvir, potem uporabimo ta atribut. Nato drugi okvir potrebuje ime, da se identificira kot cilj povezave.

Npr .: name = ”abc.htm”

3. frameborder: Ta atribut je določen, da prikaže, ali naj bodo meje prikazane ali ne. Zavzeta vrednost je 1 ali 0 (Da ali Ne).

4. marginwidth: Atribut je koristen pri določanju širine prostora med levo in desno od meje okvira in tudi vsebine okvira. Vrednost je navedena v piklih.

Npr .: marginwidth = ”10”.

5. marginheight: Atribut je koristen pri določanju višine prostora med vrhom in spodnjim robom okvira ter tudi vsebine okvira. Vrednost je navedena v piklih.

Npr .: marginheight = ”10”.

6. noresize: Ta atribut uporabniku v bistvu preprečuje spreminjanje že obstoječih okvirov. Če tega atributa ni, je mogoče spremeniti velikost katerega koli okvira.

Npr: noresize = "noresize"

7. drsenje: Ta atribut nadzoruje videz drsnih vrstic, ki so na okvirju. Vrednost bodisi „da“, „ne“ ali „samodejno“.

Npr .: drsenje = "ne" pomeni, da ne bi smelo imeti drsnih palic.

8. longdesc: Ta atribut omogoča povezavo do druge strani, ki vsebuje dolg opis vsebine okvira.

Npr .: longdesc = "framedesc.htm"

Okvirji in podpora brskalnika

Stari brskalniki ne podpirajo okvirjev, potem morajo biti elementi prikazani uporabniku.

V praksi je treba element umestiti v element, ker naj bi element nadomestil. Če brskalnik ne razume elementa, potem razume vsebino elementa, ki ga vsebuje element.

Lep pristop je, da v takšnih scenarijih sporoči uporabniku, ki uporablja stare brskalnike. Sporočila kot je "Oprosti! Vaš brskalnik ne podpira okvirjev. "

Zaključek - Html Okvirji

Tehnologije okvirjev danes ne podpira kar nekaj brskalnikov. Velikokrat opazimo, da vsebina spletne strani ni prikazana pravilno za manjše naprave. Kakor koli že, dobro je imeti znanje o obstoječem, da bi lahko razvili boljše modele, ki bi bili združljivi z novimi tehnologijami.

Priporočeni članki

To je vodnik za Html Okvirji. Tukaj razpravljamo o različnih vrstah okvirjev v HTML-ju in vrstah oznak okvirja s okvirji in podporo brskalnika. Če želite izvedeti več, si oglejte tudi naslednji članek -

  1. Ustvari tabele v HTML
  2. HTML urejevalniki besedil
  3. Različice HTML
  4. Oznake HTML HTML
  5. Bloki HTML
  6. Dogodki HTML
  7. Prvih 5 atributov dogodkov HTML s primeri
  8. Nastavite barvo ozadja v HTML s Primerom