Uvod v uporabe Pythona

Python ima funkcije, kot so visoke ravni vgrajenih podatkovnih struktur, dinamično tipkanje in vezavo, zaradi česar je privlačen za hiter razvoj aplikacij. Je odprtokodna programska oprema in je enostavno dostopna za uporabo. Python olajša razhroščevanje in če tolmač napako naloži, se bo pojavila izjema ali pa se bo natisnila tudi sled skladnosti.

Python

Python je interpretiran objektno orientiran jezik. Omenjajo ga tudi kot programski jezik na visoki ravni. Oblikoval ga je Guido Van Rossum. Prvotno je bil izdan leta 1991. Razširitve datotek so .py, .pyc, .pyd, .pyo. Omogoča enostavno in enostavno programiranje tako za majhne kot za velike aplikacije. Poudarek je predvsem na ponovni uporabi, berljivosti in uporabi belega prostora. Python uporablja izraze, ki so v glavnem podobni jeziku C in njegove metode in tipkanje. Python podpira več programskih paradigem, kot so funkcionalno programiranje, nujno in postopkovno.

10 Pomembne uporabe Pythona

Python je zaradi svojih prednosti lahko bolj uporabniku prijazen. Spodaj najdete uporabo jezika python iz različnih razlogov:

1. Prijave:

Python se lahko uporablja za razvoj različnih aplikacij, kot so spletne aplikacije, aplikacije, ki temeljijo na grafičnem uporabniškem vmesniku, aplikacija za razvoj programske opreme, znanstvene in številčne aplikacije, mrežno programiranje, igre in 3D aplikacije ter druge poslovne aplikacije. Omogoča interaktivni vmesnik in enostaven razvoj aplikacij.

2. Več paradigem programiranja:

Python se uporablja tudi zaradi stalne podpore več programskih paradigem. Ker podpira objektno usmerjeno programiranje in strukturirano programiranje. Python ima funkcije, ki podpirajo tudi različne koncepte funkcionalnega programskega jezika. Uporablja se za sistem dinamičnega tipa in samodejno upravljanje pomnilnika. Jezikovne funkcije Python in programske paradigme omogočajo razvoj majhnih in velikih aplikacij. Uporablja se lahko za zapletene programske aplikacije.

3. Robustna standardna knjižnica:

Python ima veliko in robustno standardno knjižnico, ki se uporablja za razvoj aplikacij. Razvijalci zaradi tega uporabljajo Python v drugih jezikih. Standardna knjižnica pomaga pri uporabi različnih modulov, ki so na voljo za Python. Ker vam ta modul pomaga pri dodajanju funkcionalnosti brez pisanja kode. Če želite dobiti informacije o različnih modulih, lahko uporabite dokumentacijo o knjižnici python standard. Med razvijanjem katere koli spletne aplikacije, izvajanjem spletnih storitev, izvajanjem nizkih operacij in drugih načinov, kot je vmesniški protokol, pomaga standardna dokumentacija knjižnice.

4. Združljivo z glavnimi platformami in sistemi:

Python je večinoma združljiv z večjimi platformami in sistemi, zaradi česar se uporablja predvsem za razvoj aplikacij. S pomočjo razlagalnikov python lahko kodo python izvajamo na določenih platformah in orodjih, saj podpira številne operacijske sisteme. Ker je python razlagani programski jezik na visoki ravni in omogoča zagon kode na več platformah. Novo in spremenjeno kodo je mogoče izvesti brez ponovnega kopiranja, njen vpliv pa je mogoče nadzorovati ali preverjati. To pomeni, da po vsaki spremembi kode ni treba ponovno prevesti. Ta funkcija pomaga prihraniti čas razvoja razvijalcev.

5. Dostop do baze podatkov:

Uporabe Pythona pomagajo tudi pri enostavnem dostopu do baze podatkov. Python pomaga pri prilagajanju vmesnikov različnih baz podatkov, kot so MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL in druge baze podatkov. Ima objektno bazo podatkov, kot sta Durus in ZODB. Uporablja se za standardni API baze podatkov in je prosto dostopen za prenos.

6. berljivost kode:

Python kodo je enostavno brati in vzdrževati. Lahko ga je uporabiti tudi povsod, kjer je to potrebno. Python ima preprosto skladnjo, ki omogoča, da se razvijejo različni koncepti brez pisanja dodatne kode. Koda mora biti kakovostna in enostavno vzdrževati izvorno kodo ter poenostaviti vzdrževanje, kar je potrebno za razvoj programske aplikacije. Poudarja tudi berljivost kode, kar je za razliko od drugih programskih jezikov odlična lastnost. Pomaga pri izdelavi aplikacij po meri, čista koda pa pomaga pri vzdrževanju in posodabljanju programskih aplikacij, ne da bi na isto kodo vložili dodatne napore.

7. Poenostavite zapleteno razvoj programske opreme:

Aplikacije Pythona se uporabljajo za poenostavitev zapletenega procesa razvoja programske opreme, saj je to splošni programski jezik. Uporablja se za razvoj kompleksne aplikacije, kot je znanstvena in številčna aplikacija, ter za namizne in spletne aplikacije. Python ima funkcije, kot sta analiza podatkov in vizualizacija, kar pomaga pri ustvarjanju rešitev po meri, ne da bi vložili dodaten napor in čas. Pomaga vam učinkovito predstaviti in predstaviti podatke.

8. Veliko odprtokodnih okvirov in orodij:

Python je odprtokoden in lahko dostopen. To pomaga tudi pri stroških razvoja programske opreme. Obstaja veliko aplikacij za odprtokodne programe python okvirov, knjižnic in razvojnih orodij za razvoj aplikacije brez dodatnih stroškov. Okviri Python poenostavijo in pospešijo postopek za razvoj spletnih aplikacij, okviri pa so Django, Flask, piramida itd. Okviri GUI Python so na voljo za razvoj aplikacije, ki temelji na GUI.

9. Sprejeti testni razvoj:

Python olajša kodiranje in tudi testiranje s pomočjo sprejemanja pristopa Test Driven Development. Testne primere je mogoče enostavno napisati pred vsakim razvojem kode. Kadar koli se začne razvijanje kode, lahko pisni testni primeri hkrati začnejo preizkušati kodo in zagotavljajo rezultat. Te se lahko uporabijo tudi za preverjanje ali testiranje predpogojev, ki temeljijo na izvorni kodi.

10. Druge aplikacije, za katere se uporablja python:

Obstajajo tudi druge aplikacije, za katere se uporablja python, in sicer robotika, spletno strganje, skriptriranje, umetna inteligenca, analiza podatkov, strojno učenje, zaznavanje obrazov, zaznavanje barv, 3D CAD aplikacije, konzole, ki temeljijo na avdio aplikacijah, video aplikacije, poslovne aplikacije in aplikacije za slike itd. To je nekaj večjih uporabljenih aplikacij.

Zaključek - Uporaba Pythona

V tem članku Uses of Python smo videli, da je python eden glavnih jezikov, ki se uporablja za razvoj tako namiznih kot spletnih aplikacij. Python ima funkcije, ki skrbijo za običajne programske naloge. Python je preprost za učenje in enostaven za uporabo. Včasih python označi počasneje kot drugi široko uporabljeni programski jeziki, kot je Java. Aplikacije Python lahko pospešite s preprostim vzdrževanjem kode in uporabo po meri izvajanja

Python podpira module in pakete, kar spodbuja modularnost programa in ponovno uporabo kode. Python zagotavlja povečanje produktivnosti, kar je prva izbira razvijalcev. Ima odlično krivuljo učenja, saj podpira funkcijski in proceduralni programski jezik. Je odprtokodna in se lahko prosto distribuira. Programski jezik je bil izbran v glavnem na podlagi zahteve in združljivosti s platformami in bazo podatkov.

Priporočeni članki

To je vodilo za uporabo jezika Python. Tu smo razpravljali o različnih načinih uporabe Pythona, kot so enostaven dostop do zbirke podatkov, razvoj programske opreme, zanesljivost kode, robustna knjižnica standardov itd. Če želite izvedeti več, boste morda pogledali tudi naslednje članke.

  1. 10 najboljših uporabnosti vahnje v vsakodnevnem življenju
  2. Uporaba JavaScript
  3. Zakaj in kdaj je uporaba Unixa primerna
  4. Uporabe Node.js