Razlika med dobičkom iz poslovanja in čistim dobičkom

Dobiček iz poslovanja je dobiček, ki ga dobijo iz rednih dejavnosti podjetja ali podjetja. Ko prispemo k bruto dobičku in od tega odštejemo obratovalne stroške (tj. Posredne stroške), kot so plača, najemnina, amortizacija, zavarovanje, telefonski stroški in električna energija. To lahko imenujemo tudi dohodek pred obrestmi in davki (EBIT), to pa ne sme biti noben operativni dohodek. Čisti dobiček je pozitivna vrednost (presežek), ki ostane pri podjetju ali podjetju po odštevanju ali recimo obračunavanju vseh vrst odhodkov, obresti in davkov. Po prihodu do vrednosti marže iz dobička iz poslovanja je treba od tega odšteti obresti na dolgoročni dolg in davke od dohodkov pravnih oseb, iz tega bo izkazan čisti dobiček. Prikazuje sedanji ali trenutni položaj dobičkonosnosti podjetja ali podjetja. Skupaj bo to odražalo tudi uspeh in neuspeh podjetja ali podjetja. Čisti dobiček lahko imenujemo tudi zaslužek po obdavčitvi (tj. EAT). Čisti dobiček je prikazan v zadnji ali spodnji vrstici izkaza poslovnega izida.

Primerjava med dobičkom iz poslovanja in čistim dobičkom (Infographics)

Spodaj je zgornjih 7 razlik med dobičkom iz poslovanja in čistim dobičkom

Ključne razlike med dobičkom iz poslovanja in čistim dobičkom

Tako poslovni dobiček kot čisti dobiček sta priljubljeni izbiri na trgu; pogovorimo se o nekaterih glavnih razlikah med dobičkom iz poslovanja in čistim dobičkom:

 • Dobiček iz poslovanja je dohodek, ki bo ostal, ko ena odšteje vse posredne odhodke, ki nastanejo pri poslovanju, od bruto dobička, na drugi strani pa je čisti dobiček končni znesek dobička ali pravi, da je neto od vseh stroškov, obresti in davki od dohodkov pravnih oseb.
 • Dobiček iz poslovanja prikazuje uspešnost poslovanja družbe ali podjetja, na drugi strani pa številka čistega dobička razkriva dejanski dobiček, ustvarjen v poslovnem letu.
 • Dobiček iz poslovanja bo pomagal vedeti tiste nepotrebne stroške, ki jih je mogoče odpraviti, medtem ko bo podatek o čistem dobičku pregled nad celotnim trenutnim stanjem družbe ali podjetja.
 • EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) je še en izraz za dobiček iz poslovanja, medtem ko je EAT (Dobiček po davku) še en izraz za čisti dobiček.

Primerjalna tabela poslovnih dobičkov in čistega dobička

Spodaj je 7 najvišja primerjava med dobičkom iz poslovanja in čistim dobičkom

Osnove primerjave med dobičkom iz poslovanja in čistim dobičkom

Dobiček iz poslovanja

Čisti dobiček

Osnovna opredelitevDobiček iz poslovanja izhaja iz bruto dobička in po doseganju bruto dobička bo odražalo preostali dohodek, ki ostane po pošti ali po obračunavanju vseh stroškov, ki nastanejo pri poslovanju.Čisti dobiček je spodnja številka in odraža skupni preostali dohodek, ki ostane po odštevanju ali obračunavanju vseh denarnih tokov, negativnih in pozitivnih.
Formula
 • Dobiček iz poslovanja = Bruto dobiček zmanjšan za stroške poslovanja
 • Čisti dobiček = poslovni izid manj (obresti + davki od dohodkov pravnih oseb)
Katere vrste stroškov so vključene?Za izračun dobička iz poslovanja je treba odšteti COGS (Stroški prodanega blaga), stroške s fiksnimi stroški, kot so zavarovanje in najemnina, stroški s spremenljivimi stroški, kot so plače in komunalne storitve, ladijski promet in tovor, pa tudi amortizacija sredstev.Od podatka o dobičku iz poslovanja in doseganju čistega dobička je treba odšteti vse dolgovne stroške, kot so obresti na posojilo, davki od dohodkov pravnih oseb in enkratni vpisi za nenavadne stroške, kot so tožbe ali kakršna koli nakupa opreme. Dodali se bodo vsi dodatni dohodki, pridobljeni s sekundarnimi naložbami ali operacijami, ter vsa enkratna plačila za stvari, kot je prodaja sredstev.
InterpretacijaDobiček iz poslovanja se uporablja, če vemo, kako dobro podjetje ali podjetje razporeja svoje vire na odhodke.Čisti dobiček se uporablja za poznavanje dejanskega dobička družbe ali subjekta v obračunskem letu.
Vse druge sopomenkeDobiček iz poslovanja se lahko imenuje tudi EBIT, ki pomeni Dobiček pred obrestmi in davki.Čisti dobiček lahko imenujemo tudi EAT, kar pomeni „Dobiček po obdavčenju“.
UporabaDobiček iz poslovanja bo koristen in bo uporabljen za odpravo nepotrebnih poslovnih stroškov.Znesek čistega dobička bo pomagal pri poznavanju uspešnosti podjetja ali družbe v poslovnem letu.
SlabostDobička iz poslovanja ni mogoče uporabiti za projiciranje denarnih tokov, saj ne upošteva kapitalskih izdatkov in posojil.Čisti dobiček je lahko oblečen v okna, saj ima vodstvo diskrecijsko pravico, da se odloči za določeno vrsto stroškov, na primer, kako bi moralo obračunati rezervacije.

Zaključek

O treh vrstah dobička, tj. Poslovni dobiček v primerjavi s čistim dobičkom, o katerem smo govorili, sta med tremi rezinami izraza dobiček. Pomen teh poslovnih dobičkov in čistega dobička je zelo jasen, poleg tega pa v razumevanju teh izrazov ni protislovja. Na osnovni ravni je bruto dobiček prvi znesek dobička, ki se doseže z odštevanjem vseh neposrednih stroškov, ki mu sledi dobiček iz poslovanja na sredinski ravni, ki se dobi z odštevanjem vseh posrednih stroškov, ki nastanejo pri poslovanju. iz izračuna bruto dobička, vendar je treba ob izračunu istega izključiti obresti in davek, na koncu pa čisti čisti dobiček, ki je na najnižji stopnji in je najboljša oblika dobička, saj se doseže z odštevanjem vseh stroškov, davkov pravnih oseb. ter obresti od dobička iz poslovanja in tudi vseh drugih neoperativnih dohodkov, kot so dohodek od prodaje sredstev, kot so pohištvo ali stavba, ali dohodek od prodaje naložb, bodo tukaj dodani za prikaz popolne slike dobička. Vodstvo uporablja vse tri številke ločeno in vse tri številke služijo drugačnemu namenu, kot je bilo navedeno zgoraj.

Priporočeni članki

To je vodilo za največjo razliko med dobičkom iz poslovanja in čistim dobičkom. Tukaj razpravljamo tudi o glavnih razlikah med operativnim dobičkom in neto dobičkom z infografiko in primerjalno tabelo. Za več informacij si lahko ogledate tudi naslednje članke -

 1. Finančni najem vs poslovni najem
 2. Rast zaloge v primerjavi z vrednostjo zalog
 3. Razlike med dividendami in kapitalskimi dobički
 4. Denarni trg proti kapitalskemu trgu - najboljša primerjava
 5. Delovno razmerje (Predloga Excela)
 6. Kalkulator za dobiček kapitala (primeri s predlogo Excel)

Kategorija: