Uvod v Array metode v Javi

Razred Arrays, ki pripada javi. Paket util spada v okvir Java Collection. Razred array daje metode, ki so statične, da lahko ustvarijo in do njih dostopajo do nizov Java. Nizi imajo samo statične metode in metode razreda Object.

Metode v nizkih Java s primeri

Razred Arrays, ki pripada javi. Util paket ima številne statične metode, ki so uporabne pri polnjenju, razvrščanju, iskanju in mnogih drugih stvareh v nizu. To so:

1. statični seznam asList (T… a) : metoda asList se uporablja za vrnitev seznama s fiksno velikostjo, ki ga podpirajo omenjeni nizi.

// Program to showcase asList() method
import java.util.Arrays;
public class Array (
public static void main(String() args)
(
// Fetching Array
int Arr() = ( 10, 30, 35, 52, 75 );
// Converting elements into list
System.out.println("The Integer Array as a List = "
+ Arrays.asList(Arr));
)
)

Izhod:

2. statični int binarySearch (itemToSearch) : Ta metoda bi po algoritmu Binarnega iskanja iskala omenjeni element v matriki.

// Program to showcase binarySearch() method
import java.util.Arrays;
public class Main (
public static void main(String() args)
(
// Fetching Array
int Arr() = ( 10, 30, 35, 52, 75 );
Arrays.sort(Arr);
int ele = 35;
System.out.println (ele + " is found at index = "
+ Arrays.binarySearch(Arr, ele));
)
)

Izhod:

3. statični int binarySearch (T () int fromIndex, int toIndex, tipka T, primerjevalec c) : Ta metoda bi iskala obseg omenjenega niza za določen predmet z uporabo algoritma binarnega iskanja.

// Program to showcase binarySearch() method
import java.util.Arrays;
public class Main (
public static void main(String() args)
(
// Fetching Array
int Arr() = ( 10, 30, 35, 52, 75 );
Arrays.sort(Arr);
int ele = 35;
System.out.println ( ele
+ " is found at index = "
+ Arrays.binarySearch(Arr, 1, 3, ele));
)
)

Izhod:

4. primerjaj Nepodpisani (arr 1, arr 2) : metoda primerjanja Nepodpisano bi primerjala dva niza, ki sta podana kot parametra v leksikografskem slogu, in jih obravnava kot nepodpisana. Ta metoda razreda Integer bi primerjala dve celi vrednosti, ki ju obravnavata kot nepodpisana in nato vrnila nič, če je x enak y.

// Program to showcase compareUnsigned() method
import java.lang.Integer;
class Arrays (
public static void main(String args())
(
int m = 10;
int n = 20;
// as 10 less than 20, the output would be a value less than zero
System.out.println(Integer.compareUnsigned(m, n));
int x = 8;
int y = 8;
// as 8 equals 8, Output would be zero
System.out.println(Integer.compareUnsigned(x, y));
int e = 25;
int f = 8;
// as 25 is greater than 8, Output would be a value greater than zero
System.out.println(Integer.compareUnsigned(e, f));
int o = 15;
int p = -7;
// as 15 is greater than -7 but -7 would be treated as an unsigned number
// which will be greater than 15
// Output would be a value less than zero
System.out.println(Integer.compareUnsigned(o, p));
)
)

Izhod:

5. copyOf (izvirna matrika, nova dolžina) : metoda kopiranja omenjeno matriko, jo oklesti ali podloži s privzeto vrednostjo, vendar le po potrebi, tako da ima kopija omenjeno dolžino.

// Java program to showcase
// Arrays.copyOf() method
import java.util.Arrays;
public class Example (
public static void main(String() args)
(
// Fetching Array
int Arr() = ( 10, 25, 55, 22, 35);
// Printing the elements in a single line
System.out.println("The Integer Array is: "
+ Arrays.toString(Arr));
System.out.println("\nThe new Arrays fetched by copyOf is :\n");
System.out.println("Integer Array is: "
+ Arrays.toString(Arrays.copyOf(Arr, 10)));
)
)

Izhod:

6. copyOfRange (prejšnji niz, startIndex, FinIIndex) : metoda copyOfRange bi kopirala omenjeni obseg omenjene matrike v nov Array.

// Java program to showcase
// Arrays.copyOf() method
import java.util.Arrays;
public class Array(
public static void main(String() args)
(
// Fetching Array
int Arr() = (20, 30, 15, 22, 35 );
// Printing the elements in a single line
System.out.println("Integer Array is: "
+ Arrays.toString(Arr));
System.out.println("\nThe new Arrays through copyOfRange is :\n");
System.out.println("Integer Array: "
+ Arrays.toString(Arrays.copyOfRange(Arr, 1, 3)));
)
)

Izhod :

7. statični boolean deepEquals (Objekt () m1, objekt () m2) : metoda deepEquals bi se vrnila v primeru, če sta dva omenjena niza globoko enaka drugemu nizu ali ne.

// Java program to showcase
// method Arrays.deepEquals()
import java.util.Arrays;
public class Array(
public static void main(String() args)
(
// Fetching first Array
int Arr()() = ( (10, 20, 35, 82, 95) );
// Fetching second Array
int Arr2()() = ( ( 10, 15, 22 ) );
// Comparing both arrays
System.out.println("Arrays when compared: "
+ Arrays.deepEquals(Arr, Arr2));
)
)

Izhod:

8. static int deepHashCode (Object () a) : metoda deepHashCode: bi vrnila hash kodo glede na "globoko vsebino" omenjenih nizov.

// Java program to showcase
// Arrays.deepHashCode() method
import java.util.Arrays;
public class Array (
public static void main(String() args)
(
// Fetching first Array
int Arr()() = ( ( 10, 20, 15, 22, 35) );
// Getting deep hashCode of arrays
System.out.println(Arrays.deepHashCode(Arr));
)
)

Izhod:

Zaključek

Tako lahko sklepamo, da razred java.util.Arrays lahko vsebuje številne statične metode, tako da lahko razvrstite in poiščete matrike, primerjate matrike in napolnite elemente matrike. Vse te metode so preobremenjene za vse primitivne vrste. Tudi matrika se uporablja za shranjevanje podatkov, vendar je koristno, da je matrika zbirka spremenljivk iste vrste podatkov.

Priporočeni članki

To je vodnik za Array Metode na Javi. Tukaj razpravljamo o uvedbi matričnih metod v Javi, metod v nizu Java s primeri in izhodi. Obiščite lahko tudi druge naše predlagane članke, če želite izvedeti več -

  1. Razvrščanje v Javi
  2. Funkcije matematike na Javi
  3. Metode nizov v JavaScript
  4. 2D matriki na Javi
  5. Vodnik po top 5 orodjih za uvajanje Java
  6. Statična metoda v PHP
  7. 3 različne vrste nizov v PHP (primeri)
  8. Statična metoda JavaScript s primeri