Uvod v Izjavo o prekinitvi v C

Izjava preloma v C je izjava o nadzoru zanke, ki se uporablja za zaključek zanke. Obstajata dve uporabi in podana izjava je razložena spodaj.

  • Znotraj zanke: Če se izjava loma uporablja znotraj zanke skupaj z stavkom if, potem če pogoj postane resničen, se zanka takoj prekine in naslednji ukaz po zanki začne izvajati nadzor programa.
  • Znotraj primera stikala: Če se v izklopnem primeru po vsakem primeru stikala uporablja izjava o prekinitvi v C, potem prekinitev izjave po izvedbi primera preneha.

Na splošno stavki preloma, ki smo jih uporabili v situacijah, ko moramo ustaviti izvedbo zanke na podlagi pogoja ali ne vemo, kolikokrat naj se zanka ponovi. Če stavke preloma uporabljate znotraj ugnezdene zanke, potem stavek preloma prekine notranjo zanko in začne izvajati stavek po tem, ko se notranja zanka programskega nadzora nadaljuje v zunanjo zanko.

Sintaksa izjave o prekinitvi:

// inside switch case or loop
break;

Diagram poteka izjave o prekinitvi v C

Slika - Diagram poteka izjave o prekinitvi

Primeri za izvajanje izjave o prekinitvi v C

Spodaj so različni primeri za uporabo v jeziku C:

Primer programa 1

Izjava o prekinitvi znotraj zanke

#include
int main ()
(
int co;
for(co = 0; co < 10; co++)
(
printf("loop %d\n", co);
if(co == 6)
break;
)
printf("\n", co);
printf("The loop terminat at co = %d", co);
return 0;
)

Izhod zgornje kode:

Primer programa 2

Izjava o prekinitvi znotraj ohišja stikala

#include
void main()
(
char opt;
printf("Enter the option \“A\”, \“B\”, \“C\” or \“D\” :");
scanf( "%c", &opt );
switch (opt)
(
case 'B':
printf( "You have entered option B " );
break;
case 'A':
printf( "You have entered option A " );
break;
case 'D':
printf( "You have entered option D ");
break;
case 'C':
printf( "You have entered option C " );
break;
default:
printf ( "You have not entered option A, B, C, or D, wrong input ");
)
)

Izhod zgornje kode:

Primer programa # 3

Stavka preloma znotraj ugnezdene zanke, v ugnezdenem primeru prekine samo notranjo zanko, ne pa tudi zunanjo zanko, kot jo lahko razume koda

#include
int main()
(
int inner, outer;
for( outer=0; outer <= 5; outer++)
(
for(inner=0; inner <= 5; inner++)
(
printf("outer = %d & inner = %d loop running\n", outer, inner);
if(outer == 3 && inner == 2)
(
break;
)
)
printf("\n");
)
return 0;
)

Izhod zgornje kode:

Tako kot v zgornjem izhodu, ko se zunanja = 3 & notranja = 2 notranja zanka prelomi in izvedba nadaljuje na zunanjo zanko za 4. iteracijo.

Primer programa # 4

Prekinite izjavo znotraj zanke

Razmislite o naslednjem primeru za uporabo stavka prekinitve znotraj zanke.

#include
int main ()
(
int co = 0;
while(co < 10)
(
printf("loop %d\n", co);
if(co == 6)
break;
else
co = co +1;
)
printf("\n", co);
printf("The loop terminat at co = %d", co);
return 0;
)

Izhod zgornje kode:

Primer programa 5

Izjava o prekinitvi znotraj zanke med početjem

Razmislite o naslednjem primeru za uporabo stavka prekinitve z zanko do-while.

#include
int main ()
(
int co = 0;
do
(
printf("loop %d\n", co);
if(co == 6)
break;
else
co = co +1;
)while(co < 10);
printf("\n", co);
printf("The loop terminat at co = %d", co);
return 0;
)

Izhod zgornje kode:

Primer programa 6

Nato zapišemo nekaj primerov programa c z izjavo o prekinitvi

#include
void linearsearch(int a(), int key)
(
// search for key by traverse to array one by one element in loop
for (int indx = 0; indx <= (sizeof(a) / sizeof(a(0))) ; indx++) (
if (a(indx) == key) (
printf( "Element present at position : %d ", (indx + 1));
// stop execution of the loop by break
break;
)
)
)
int main() (
int a() = ( 11, 22, 33, 44, 55, 65 );
// search for key 22
int key = 22;
// linearserch function call to serach key 22
linearsearch(a, key);
return 0;
)

Izhod zgornje kode:

Primer programa 7

Nato zapišemo primer programa c, da uporabnik sprejme znak in preštejemo število samoglasnikov, ki jih vnese uporabnik.

#include
int main ()
(
char inp, opt;
int count=0, i;
for(i=1;i<=10;i++)
(
printf( "Enter a character \n" );
scanf( "%c", &inp );
fflush( stdin );
if( inp=='a' || inp=='e' || inp=='i' || inp=='o' || inp=='u' )
(
count = count+1;
)
)
printf("The total number of vowels entered are %d ", count);
return 0;
)

Izhod zgornje kode:

Primer programa 8

Zgornjo kodo napišemo z izjavo break, kot je navedeno v spodnjem programu c

#include
#include
int main ()
(
char inp, opt;
int count=0, i;
for(i=1;i<=10;i++)
(
printf( "Enter a character \n" );
printf( "Enter ! if you want to stop \n" );
scanf( "%c", &inp );
fflush(stdin);
if( inp=='a' || inp=='e' || inp=='i' || inp=='o' || inp=='u' )
(
count = count+1;
)
if( inp=='!' )
(
break;
)
)
printf("The total number of vowels entered are %d ", count);
return 0;
)

Izhod zgornje kode:

Zaključek

Uporabljena ključna beseda break prikaže programski nadzor pred izvedbo zanke. Obstajata dve uporabi stavka prekinitve v programiranju C, ena je v zanki, druga pa v ohišju stikala.

Priporočeni članki

To je vodnik za izjavo o prekinitvi v C. Tukaj razpravljamo o sintaksi, diagramu poteka in uporabi izjave preloma v C skupaj z različnimi primeri in implementacijo kode. Obiščite lahko tudi druge naše predlagane članke, če želite izvedeti več -

  1. Vrste spletnih strani
  2. Kaj je spletno gostovanje?
  3. Varnost spletnih aplikacij
  4. Kaj je spletni gonilnik Selenium?
  5. Celoten vodnik za izjavo o nadzoru v C ++