Uvod v vzorce v C ++

Študenti morajo med učenjem katerega koli programskega jezika vaditi tiskanje različnih vzorcev, da razumejo in izvajajo logično razmišljanje, ter znanje pretoka jezika na praktičen in zabaven način. Vzorci v C ++ so osnovni programi, ki se uporabljajo za osnovno razumevanje katerega koli jezika. Za izvajanje teh programov se uporabljata dve ali tri zanke za nadzor pretoka. Običajno se v programih z vzorci uporabljata najmanj dve zanki, tj. Ena zanka za ustvarjanje vrstice in druga zanka za ustvarjanje stolpca. Prva zanka, ki je zunanja zanka, predstavlja število vrstic, druga zanka pa je notranja zanka, ki predstavlja število stolpcev. Osnovna struktura vzorca v jeziku C ++ je podana na naslednji način:

Glava: #include

Glavni (): int glavni ()

(

Spremenljiva izjava: int z = 10;

Telo : cout << z;

Vrnitev: vrnitev 0;

)

Primeri vzorcev v C ++

V jeziku C ++ obstajajo različni vzorci, kot so vzorec zvezde, številski vzorci in vzorci znakov. V tem razdelku bomo obravnavali, kako s pomočjo primerov ustvariti različne vzorce.

1. Številčni vzorci

V tem razdelku si bomo ogledali, kako tiskati različne vzorce števil v jeziku C

Primer # 1 - Programirajte v C ++ za tiskanje piramide števil

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic za tiskanje vzorca piramide številke, kot želi, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
int n, x, y, k;
cout << "Enter the number of rows to show number pattern: ";
cin >> n;
for(x = 1; x <= n; x++)
(
for(y = 1; y <= n; y++)
(
if(y <= x)
cout << y;
else
cout << " ";
)
for(y = n; y >= 1; y--)
(
if(y <= x)
cout << y;
else
cout << " ";
)
cout << "\n";
)
return 0;
)

Izhod:

Primer # 2 - Programirajte na C ++ za tiskanje številke Diamond

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic za tiskanje diamantnega vzorca, kot želi, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
int n, x, y, k;
cout << "Enter the number of rows to show number paatern: ";
cin >> n;
for(x = 1; x <= n; x++)
(
for(y = x; y (
cout << " ";
)
for(k = 1; k < (x*2); k++)
(
cout << k;
)
cout << "\n";
)
for(x = 4; x >= 1; x--)
(
for(y = n; y > x; y--)
(
cout << " ";
)
for(k = 1; k < (x*2); k++)
(
cout << k;
)
cout << "\n";
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int n, x, y, k;
cout << "Enter the number of rows to show number paatern: ";
cin >> n;
for(x = 1; x <= n; x++)
(
for(y = x; y (
cout << " ";
)
for(k = 1; k < (x*2); k++)
(
cout << k;
)
cout << "\n";
)
for(x = 4; x >= 1; x--)
(
for(y = n; y > x; y--)
(
cout << " ";
)
for(k = 1; k < (x*2); k++)
(
cout << k;
)
cout << "\n";
)
return 0;
)

Izhod:

Primer # 3 - Programirajte v C ++ za tiskanje vzorca piramide števil

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic za tiskanje vzorca piramide številke, kot želi, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
int x, s, n, y = 0, cntr = 0, cntr1 = 0;
cout << "Enter the number of rows to show number pattern: ";
cin >> n;
for(x = 1; x <= n; ++x)
(
for(s = 1; s <= nx; ++s)
(
cout << " ";
++cntr;
)
while(y != 2 * x - 1)
(
if (cntr <= n - 1)
(
cout << x + y;
++cntr;
)
else
(
++cntr1;
cout << (x + y - 2 * cntr1);
)
++y;
)
cntr1 = cntr = y = 0;
cout << "\n";
)
return 0;
)

Izhod:

Primer # 4 - Programirajte v C ++ za tiskanje vertikalne piramide števil

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic za tiskanje navpičnega števila piramidnih vzorcev, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
int n, x, y;
cout << "Enter the number of rows to show number pattern: ";
cin >> n;
for(int x = 1; x < n; x++)
(
for(int y = 1; y <= x; y++)
cout << y;
cout << "\n";
)
for(int x = n; x >= 0; x--)
(
for(int y = 1; y <= x; y++)
cout << y;
cout << "\n";
return 0;
)
)

Izhod:

Primer # 5 - Programirajte v C ++ za tiskanje Številčne piramide

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic za tiskanje vzorca piramide številke, kot želi, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
int n, x, y;
cout << "Enter the number of rows to show number patterns: ";
cin >> n;
for (int x = n; x >= 0; x--)
(
for (int y = 1; y <= x; y++)
cout << y;
cout << "\n";
)
for(int x = 1; x <= n; x++)
(
for(int y = 1; y <= x; y++)
cout << y;
printf("\n");
)
return 0;
)

Izhod:

2. Zvezdni vzorci

V tem razdelku si bomo ogledali, kako tiskati različne vzorce zvezd.

Primer št. 1 -program v C ++ za tiskanje zvezdic Diamond

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic za tiskanje vzorca zvezdastega diamanta, kot želi, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
int n, s, x, y;
cout << "Enter number of rows to show star pattern: ";
cin >> n;
for(x = 0; x <= n; x++)
(
for(s = n; s > x; s--)
cout << " ";
for(y = 0; y < x; y++)
cout << "* ";
cout << "\n";
)
for(x = 1; x < n; x++)
(
for(s = 0; s < x; s++)
cout << " ";
for(y = n; y > x; y--)
cout << "* ";
cout << "\n";
)
return 0;
)

Izhod:

Primer # 2 - Programirajte v C ++ za tiskanje navpične krivulje

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic za tiskanje vzorca navpične krivulje, kot želi, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
int n, x, y;
cout << "Enter number of rows to show star pattern: ";
cin >> n;
for(x = 1; x <= n; x++)
(
for(y = 1; y <= x; y++)
(
cout << "*";
)
cout << "\n";
)
for(x = n; x >= 1; x--)
(
for(y = 1; y <= x; y++)
(
cout << "*";
)
cout << "\n";
)
return 0;
)

Izhod:

Primer # 3 - Programirajte v jeziku C ++ za tiskanje diamanta s votlo številko

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic za tiskanje votlega diamantnega vzorca, kot želi, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
cout << "Enter the number of rows to show the star pattern: ";
int n, x, y, s = 1, k;
cin >> n;
for(x = 0; x <= n; x++)
(
for(y = n; y > x; y--)
(
cout << " ";
)
cout << "*";
if (x > 0)
(
for(k = 1; k <= s; k++)
(
cout << " ";
)
s += 2;
cout << "*";
)
cout << "\n";
)
s -= 4;
for(x = 0; x <= n -1; x++)
(
for(y = 0; y <= x; y++)
(
cout << " ";
)
cout << "*";
for(k = 1; k <= s; k++)
(
cout << " ";
)
s -= 2;
if(x != n -1)
(
cout << "*";
)
//ending line after each row
cout << "\n";
)
return 0;
)

Izhod:

Primer # 4 - Program v C ++ za tiskanje votlega trikotnika zvezde

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic, s katerimi lahko natisne vzorec votlega trikotnika, kot želi, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
int n, x, y, s;
cout << "Enter number of rows to show the star pattern: ";
cin >> n;
for(x = 1; x <= n; x++)
(
//for loop to put space in pyramid
for (s = x; s < n; s++)
cout << " ";
//for loop to print star
for(y = 1; y <= (2 * n - 1); y++)
(
if(x == n || y == 1 || y == 2 * x - 1)
cout << "*";
else
cout << " ";
)
cout << "\n";
)
return 0;
)

Izhod:

Primer # 5 - Programirajte v jeziku C ++ za tiskanje zvezdastega trikotnika

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic za tiskanje vzorca trikotnika zvezde, kot želi, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
int n, s, x, y;
cout << "Enter number of rows to show star pattern: ";
cin >> n;
for(x = 1; x <= n; x++)
(
for(s = x; s < n; s++)
cout << " ";
//for loop for displaying star
for(y = 1; y <= x; y++)
cout << "* ";
cout << "\n";
)
return 0;
)

Izhod:

3. Vzorci vzorcev

V tem razdelku si bomo ogledali, kako tiskati različne vzorce.

Primer # 1 - Program C ++ za tiskanje trikotnika zaporednih znakov

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic za tiskanje zaporednih trikotnih vzorcev zaporednih znakov, kot želi, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
int n, x, y;
cout << "Enter number of rows to show character pattern: ";
cin >> n;
for(x = 1; x <= n; x++)
(
for(y = 1; y <= x; y++)
(
cout << char('A' + y -1);
)
cout << "\n";
)
return 0;
)

Izhod:

Primer # 2 - V programu C ++ programirajte tiskanje trikotnika znakov

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic za tiskanje vzorca trikotnika znakov, kot želi, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
int n, x, y;
cout << "Enter number of rows to show character pattern: ";
cin >> n;
for(x = 1; x <= n; x++)
(
for(y = 1; y <= x; y++)
(
cout << char('A'-1 + x);
)
printf("\n");
)
return 0;
)

Izhod:

Primer # 3 - Program v C ++ za tiskanje znakov obrnjen trikotnik

V naslednjem programu C ++ lahko uporabnik navede število vrstic, da natisne vzorec obrnjenega trikotnika znakov, kot želi, rezultat bo prikazan na zaslonu:

Koda:

#include
using namespace std;
int main()
(
int n, x, y;
cout << "Enter number of rows to show character pattern: ";
cin >> n;
for(x= 1; x <= n; x++)
(
for(y = n; y >= x; y--)
(
cout << char('A'-1 + x);
)
cout << "\n";
)
return 0;
)

Izhod:

Zaključek

V tem članku smo videli različne številke, zvezde in vzorce likov. Upam, da vam bo ta članek v pomoč.

Priporočeni članek

To je vodnik za Vzorci v C ++. Tukaj razpravljamo o Uvodu v vzorce v C ++ in njegovih različnih vzorcih, skupaj s primeri in sintakso. Če želite izvedeti več, lahko preberete tudi druge naše predlagane članke -

  1. Vzorci v Pythonu
  2. Zvezdni vzorci na Javi
  3. Zvezdni vzorci v Pythonu
  4. Zank v C ++
  5. Vodnik po vzorcih v JavaScript
  6. Najboljše 3 vrste vzorcev v C #
  7. Primeri številskih vzorcev na Javi