Kaj je donosnost povprečnega zaposlenega kapitala?

Izraz »donosnost povprečnega uporabljenega kapitala« se nanaša na meritev uspešnosti, ki določa, kako dobro podjetje lahko izkoristi svojo kapitalsko strukturo za ustvarjanje dobička. Preprosto povedano, ta metrika določa znesek v dolarju, ki ga podjetje lahko ustvari v dobičku iz poslovanja za vsak dolar kapitala (tako lastniški kot dolžniški).

Donosnost povprečnega uporabljenega kapitala se skrajša kot ROACE. Ta metrika je izboljšana različica ROCE, saj upošteva začetno in zaključno vrednost uporabljenega kapitala. ROACE lahko uporabimo za primerjavo medsebojne uspešnosti podobnega obsega in z različnimi kapitalskimi strukturami, saj primerja dobičkonosnost glede na kapital in dolg.

Formula

Formulo ROACE je mogoče izvesti tako, da se dobiček iz poslovanja ali dobiček pred obrestmi in davki (EBIT) usmeri na razliko med povprečnimi skupnimi sredstvi in ​​povprečnimi skupnimi tekočimi obveznostmi, ki se nato izrazi v odstotkih. Matematično je predstavljeno kot

ROACE = EBIT / (Average Total Assets – Average Total Current Liabilities) * 100

Formula ROACE se lahko izrazi tudi kot dobiček iz poslovanja, deljen s seštevanjem povprečnega lastniškega kapitala in povprečnih dolgoročnih obveznosti. Matematično je predstavljeno kot

ROACE = EBIT / (Povprečni lastniški kapital + povprečne dolgoročne obveznosti) * 100

Primeri donosa povprečnega zaposlenega kapitala (s predlogo Excel)

Vzemimo primer, da bolje razumemo izračun donosa povprečnega kapitala, zaposlenega.

To vrstico predloge za Excel predloge povprečnega kapitala lahko prenesete tukaj - Donosnost predloge za Excel s povprečnim kapitalom

Primer # 1

Vzemimo za primer podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo ovitkov za mobilne telefone. V letu 2018 je podjetje zabeležilo dobiček iz poslovanja v višini 22, 5 milijona dolarjev. Njegova skupna sredstva na začetku in koncu leta so znašala 140 milijonov oziroma 165 milijonov dolarjev, ustrezne skupne tekoče obveznosti pa 100 milijonov oziroma 120 milijonov dolarjev. Na podlagi danih informacij izračunajte ROACE podjetja za leto.

Rešitev:

Povprečna skupna sredstva se izračunajo po spodnji formuli

Povprečna skupna sredstva = (Skupna sredstva na začetku leta + Skupna sredstva na koncu leta) / 2

 • Povprečna skupna sredstva = (140 milijonov USD + 165 milijonov USD) / 2
 • Povprečna skupna sredstva = 152, 5 milijona dolarjev

Povprečne kratkoročne obveznosti se izračunajo po spodnji formuli

Povprečne kratkoročne obveznosti = (Skupne kratkoročne obveznosti na začetku leta + skupne kratkoročne obveznosti na koncu leta) / 2

 • Povprečne kratkoročne obveznosti = (100 milijonov USD + 120 milijonov USD) / 2
 • Povprečne kratkoročne obveznosti = 110, 0 milijona USD

Donosnost povprečnega zaposlenega kapitala se izračuna po spodnji formuli

ROACE = EBIT / (Povprečna skupna sredstva - povprečne skupne kratkoročne obveznosti) * 100

 • ROACE = 22, 5 milijona USD / (152, 5 milijona USD - 110, 0 milijona USD)
 • ROACE = 52, 94 %

Zato je podjetje ROACE v letu 2018 zdravo znašalo 52, 94%.

Primer # 2

Vzemimo primer letnega poročila družbe Walmart Inc. za leto 2018, ki ponazarja izračun ROACE. Med letom 2018 je njegov poslovni dohodek znašal 20, 44 milijarde dolarjev, njegova skupna sredstva na začetku in na koncu leta so znašala 198, 83 milijarde dolarjev oziroma 204, 52 milijarde dolarjev oziroma njegove skupne tekoče obveznosti na začetku in na koncu leta 66, 93 milijarde dolarjev in 78, 52 dolarja milijardo oz. Izračunajte ROACE Walmart Inc. za leto 2018.

Rešitev:

Povprečna skupna sredstva se izračunajo po spodnji formuli

Povprečna skupna sredstva = (Skupna sredstva na začetku 2018 + Skupna sredstva na koncu leta 2018) / 2

 • Povprečna skupna sredstva = (198, 83 milijarde USD + 204, 52 milijarde USD) / 2
 • Povprečna skupna sredstva = 201, 68 milijarde USD

Povprečne kratkoročne obveznosti se izračunajo po spodnji formuli

Povprečne kratkoročne obveznosti = (Skupne kratkoročne obveznosti na začetku leta 2018 + skupne kratkoročne obveznosti na koncu leta 2018) / 2

 • Povprečne kratkoročne obveznosti = (66, 93 milijarde USD + 78, 52 milijarde USD) / 2
 • Povprečne kratkoročne obveznosti = 72, 73 milijarde USD

Donosnost povprečnega zaposlenega kapitala se izračuna po spodnji formuli

ROACE = EBIT / (Povprečna skupna sredstva - povprečne skupne kratkoročne obveznosti) * 100

 • ROACE = 20, 44 milijarde USD / (201, 68 milijarde USD - 72, 73 milijarde USD)
 • ROACE = 15, 85%

Zato je ROACE družbe Walmart Inc. med letom 2018 znašal 15, 85%.

Vir povezava: Bilanca stanja Walmart Inc.

Prednosti donosnosti povprečnega zaposlenega kapitala

Nekatere prednosti donosnosti povprečnega zaposlenega kapitala so:

 • Izmeri donosnost kapitala in dolga.
 • Uporablja se za primerjavo donosnosti podjetij z različnimi kapitalskimi strukturami.

Omejitve donosnosti povprečnega zaposlenega kapitala

Ena od omejitev donosnosti povprečnega zaposlenega kapitala je, da se z njim lahko manipulira z računovodskim ponarejanjem, kot je razvrščanje dolgoročnih obveznosti med kratkoročne obveznosti.

Zaključek

ROACE je torej pomembna finančna metrika, ki pomaga pri oceni splošne donosnosti podjetja. Vendar pa obstaja tudi tveganje računovodskih manipulacij, zato je ključnega pomena, da ste previdni, ko analizirate podjetja, ki temeljijo na ROACE.

Priporočeni članki

To je vodnik za vračilo povprečnega zaposlenega kapitala. Tukaj razpravljamo, kako izračunati donosnost povprečnega kapitala, skupaj s praktičnimi primeri. Nudimo tudi naložljivo predlogo za excel. Če želite izvedeti več, si oglejte tudi naslednje članke -

 1. Donos celotnih sredstev
 2. Donos denarnega toka naložbe
 3. Povprečno glede na tehtano povprečje
 4. Koeficient obratnega kapitala

Kategorija: